About me

Mijn naam is Barbara Sierman en ik ben Digital Preservation specialist.

Gedurende 15 jaar werkte ik als Digital Preservation Manager bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Daar adviseerde ik het management over alle aspecten om de digitale collecties duurzaam toegankelijk te houden. Tijdens mijn loopbaan heb ik daarnaast vele internationale activiteiten ontwikkeld. Zoals deelname aan internationale projecten Planets, SCAPE, APARSEN en KEEP. Als medeauteur van de ISO standaard voor Audit 7 Certification (ISO 16363) en door vele jaren zitting te nemen in de stuurgroep van International Internet Preservation Coalition (IIPC) en de Open Preservation Foundation (OPF). Een lijst van publikaties kunt u vinden onder het tabblad Publicaties.

Vanaf de start in 2008 ben ik actief in de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid, die later opging in het Netwerk Digitaal Erfgoed.

In 2018 ontving ik de Digital Preservation Coalition Fellowship Award (DPC, de tweede keer dat deze aan iemand werd toegekend). In 2019 was ik co-chair van de iPRES 2019 conferentie in Amsterdam. En in 2020 ontving ik een “Lifetime Personal Membership Award” van de Open Preservation Foundation als dank voor mijn persoonlijke bijdrage.

Sinds 2020 ben ik actief als zelfstandig consultant in digitale duurzaamheid.

(english)

My name is Barbara Sierman and I’m a digital preservation specialist.

During the last 15 years I was Digital Preservation Manager at the KB National Library of the Netherlands. I advised general management about all aspects related to the long-term preservation of the digital collections. During my career I was involved in many international initiatives related to digital preservation. I participated in European projects like Planets, SCAPE, APARSEN and KEEP. I was a co-author of the ISO 16363 Audit and Certification of Trustworthy Repositories standard. For several years I was a member of the Steering Committee of the International Internet Preservation Coalition (IIPC) and Chair of the Board of Directors of the Open Preservation Foundation (OPF), until my retirement.

From the very first start in 2008 I was an active participant in the National Coalition Digital Preservation – later incorporated in the Dutch Digital Heritage Network.

In 2018 I was awarded the Digital Preservation Coalition Fellowship Award (DPC, the second time it was awarded to someone). In 2019 I was the Organizing and Program Vice-Chair of the iPRES 2019 Conference in Amsterdam. In 2020 I received the “Lifetime Personal Membership Award” from the Open Preservation Foundation for my personal contributions.

Since 2020 I’m active as a freelance digital preservation consultant.

© 2024 Barbara Sierman

b-s-i-e-r-m-a-n-@-d-i-g-i-t-a-l-p-r-e-s-e-r-v-a-t-i-o-n-.-n-l