De Big Picture of het Grote Plaatje

Digitale duurzaamheid omvat een veelheid aan aspecten en het is voor een instelling niet eenvoudig keuzes te maken. Een valkuil bij het maken van keuzes is dat een instelling de kostenfactor doorslaggevend laat zijn. Maar die keuze hoeft niet te leiden tot de beste, of zelfs de meest efficiënte oplossing. De Big Picture is ontwikkeld om beter met het maken van keuzes om te gaan.

Big Picture

We hebben het model Big Picture binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed ontwikkeld. We, dat zijn naast mijzelf, Herman Uffen, Tamar Kinkel en Joost van der Nat. Elk werkten we aan een specifiek onderdeel van digitale duurzaamheid. Ikzelf hou me bezig met duurzaamheidsbeleid, Herman en Tamar met het kostenmodel en Joost met infrastructuur: de middelen en tools. Maar we zagen ook in dat deze drie zaken erg met elkaar samenhangen. Je duurzaamheidsbeleid geeft de richting aan welke middelen die je wilt inzetten om je ambities te realiseren. Maar zijn die middelen wel beschikbaar? En zo ja, dan komt de vraag of je die middelen ook kunt inzetten vanwege de ermee gepaard gaande kosten. In de Big Picture proberen we deze drie gebieden in samenhang te bekijken. Maar ook hoe dit model tot z’n recht komt in een netwerk. Hoe instellingen de beste keuzes kunnen maken gegeven hun situatie en de mogelijkheden die het Netwerk Digitaal Erfgoed ze kan bieden.

Het voordeel van het werken in een netwerk is dat je kunt kijken bij collega’s, kunt leren van ze en mogelijk met ze kunt samenwerken. Om je ambities te realiseren, kun je dus altijd de afweging maken ga ik het zelf doen, besteed ik het uit of ga ik samenwerken met een of meerdere partijen uit het netwerk. Maar samenwerken is niet eenvoudig en kost tijd en geld. Je zult dus altijd de afweging willen maken wat je als instelling ermee opschiet om samen te werken. Of het beter is om iets uit te besteden of dat het wellicht toch het beste is om het zelf te doen. Je beslissing wordt dan voorafgegaan door een afweging van wat wij de 4K’s noemen: Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kansen en uiteindelijk Kosten (dit is dus niet het eerste waar je naar kijkt!).

De Big Picture helpt organisaties hun ambities op het gebied van digitale duurzaamheid te realiseren door uitgaande van hun duurzaamheidsbeleid, de beschikbare oplossingen en kosten, te kijken welke oplossing het beste past bij de situatie van de instelling. Meer kun je hierover lezen in onze publicatie en het interview in IP | vakblad voor informatieprofessionals. Je kunt ook inloggen op het vragenuurtje van NDE op 4 juni 2020 om 11 uur.

Update:

Er is een tweede gelegenheid : Je kunt inloggen op het vragenuurtje van NDE op 9 juli 2020 om 11 uur. (Ter info, de zoomlink is: https://us02web.zoom.us/j/81861086225)

© 2024 Barbara Sierman

b-s-i-e-r-m-a-n-@-d-i-g-i-t-a-l-p-r-e-s-e-r-v-a-t-i-o-n-.-n-l